1.

คิดคำถามที่มีคำตอบถูกหรือผิด

2.

เขียนคำถามบนกระดาษแผ่นหนึ่ง

3.

ให้ตอบถูก เวลาที่ถูกถามให้โกหก

4.

ให้ตอบผิด เวลาที่ถูกถามให้พูดความจริง

5.

ทอยลูกเต๋า

6.

เลขคี่ ให้พูดโกหก

7.

เลขคู่ ให้พูดความจริง

8.

จ้องมองที่กระจกและตอบคำถามดังๆ  

9.

ถ้าคำตอบของคุณเป็นไปตามกฎ ให้เดินจากไป

10.

มิฉะนั้นตบหน้าตัวเองและทำข้อหนึ่งอีกที