top of page

1.

Tänk på en fråga som har ett sant eller falskt svar

2.

Skriv ner frågan på ett papper

3.

Svara sanningsenligt när du bes ljuga

4.

Svara falskeligen när du bes tala sanning

5.

Slå tärningen

6.

Udda: ljug

7.

Jämnt: tala sanning

8.

Se dig själv i spegeln och svara med hög röst på frågan

9.

Om ditt svar följer reglerna, fortsätt

10.

Annars, ge dig själv en örfil och börja om på steg ett

bottom of page